Начало

Новини

Кои са проектите, които не преминават напред в първия етап по подмярка 4.2

Вижте списъка с проектите, които не преминават напред

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 523 проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от пресофиса на Фонда.

По подмярката се финансират инвестиции, насочени към преработка на селскостопански продукти.

От оценените на етап административно съответствие и допустимост 523 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 414 проектни предложения, 92 са проектите, които не преминават на последващ етап, а 17  проектни предложения са оттеглени от кандидатите.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван Списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

От Фонда ще изпратят уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка.

В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.
Източник:
https://agri.bg/novini/priklyuchi-prviyat-etap-na-otsenka-na-523-proekta-po-podmyarka-42