Начало

Новини

Кампанията „Влез в мрежата“ на ПРЧР с принос към Конференцията за бъдещето на Европа

Кампанията „Влез в мрежата“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е включена в окончателния доклад на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа. Кампанията е представена като добър пример от България по темата „Дигитална трансформация“. През 2021 г. бяха организирани събития в седем български града под надслов „Влез в мрежата“. Кампанията имаше за цел да покаже по забавен начин възможностите на интернет, да популяризира предстоящите обучения по дигитални умения и да стимулира солидарността между поколенията в дигиталната ера. По време на събитията в Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Бургас, Сандански и София бяха събрани мненията на 2 117 български граждани за дигиталната трансформация, които бяха обобщени и изпратени до Европейската комисия.

Заключителното събитие от кампанията „Влез в мрежата“ събра на сцената цяла плеяда звездни участници. Сноубордистката Александра Жекова, диригентът Максим Ешкенази, журналистът Георги Тошев, кулинарният шеф Иван Манчев, продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов и поетесата Мария Донева разказаха колко много е повлияла дигитализацията на ежедневието ни. Всеки един от тях участва в интерактивно състезание, което демонстрира промените, предизвикани от дигитализацията, в спорта, музиката, журналистиката, телевизионния бизнес, кулинарното изкуство и литературата. Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков благодари на известните личности, постигнали успехи в кариерата си, че са били посланици на Европа в България. Той припомни, че над 670 000 българи ще имат възможност да подобрят дигиталните си умения с европейски средства. По Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени средства за обучения, насочени към хора с липсващи или базови дигитални умения. Други над 170 000 български граждани могат да разчитат на обучения, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), които ще подобрят възможностите им за намиране на по-добра работа.

Окончателният доклад на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа включва 49 предложения с конкретни цели и над 320 мерки, които институциите на ЕС да следват по девет теми, сред които изменението на климата, по-силна икономика, социална справедливост и работни места, ценности и права, върховенство на закона, сигурност, цифрова трансформация, миграция, образование, култура, младеж и спорт. През есента на 2022 г. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът ще проучат възможностите за прилагане на тези предложения в сферите им на компетентност.

В окончателния доклад на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа има предложение „Дигитална грамотност и умения, които създават възможности за хората“. Целта на предложението е Европейският съюз да гарантира, че всички европейски граждани ще могат да се възползват от цифровизацията, като им предостави необходимите цифрови умения и възможности чрез:

  • Осигуряване на достъп до формално и неформално образование и обучение за дигитална грамотност през всички етапи от живота. Специален акцент да бъде поставен върху включването на уязвимите групи и възрастните хора в тези форми на образование и обучение. Засилване на дигиталните умения на децата по начин, който е съвместим с тяхното здравословно развитие. Справяне с цифровите неравенства;
  • Осигуряване на здравословно използване на интернет чрез насърчаване на държавите-членки да прилагат обучение за всички възрастови групи относно рисковете и възможностите на интернет, онлайн правата на потребителите и др.;
  • Гарантиране, че дигитализацията няма да остави на заден план възрастните хора, а технологиите ще бъдат достъпни за тях чрез програми и инициативи, съобразени с нуждите им. В същото време да се гарантира, че основните услуги могат да бъдат достъпни и чрез нецифрови средства;
  • Въвеждане на сертифициране на ниво ЕС за придобиването на дигитални умения в училище, което ще подготви младите хора за бъдещия пазар на труда;
  • Разработване на инициативи за обучение, координирани на ниво ЕС, за квалификация и преквалификация на работниците, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда. Акцент да бъде поставен върху компетенциите и уменията, необходими за малки и средни предприятия;
  • Повишаване на осведомеността за съществуващите цифрови платформи, които свързват хората с работодателите и им помагат при намирането на работа в ЕС, като EURES;
  • Увеличаване на инвестициите и усилията за насърчаване на дигитализацията на образованието, включително висшето образование.