Начало

Новини

ИСУН ще се прилага за инвестиционни проекти

Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) ще се прилага при подаването на проекти за инвестиции по Програмата за развитие на селските райони, а производствата по компенсаторните мерки ще се правят по Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Това стана ясно, след като Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители беше приет на второ четене.  Новата система значително ще облекчи земеделските производители. Проектните предложения по инвестиционните мерки ще подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване. В 14-дневен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще бъдат разглеждани от специална комисия.
Прецизиран беше срокът за произнасяне по възраженията – комисията трябва да се произнесе в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение.

В мотивите към проекта се посочва, че в ИСУН ще бъдат отразени процесите, използвани при управление на средствата по оперативни програми, което ще позволи получаване на текуща информация за мониторинг на ПРСР. Възможността информацията в ИСУН да е обществено достъпна, ще допринесе за повече прозрачност на Програмата за развитие на селските райони, аргументират се още вносителите.

Според текста на приетия законопроект кандидати със заявления за подпомагане, подадени в периоди за прием, преди влизане в сила на този закон, за които няма издадена заповед за одобрение или отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението в следващ период на прием по същата мярка или подмярка.

 

 

 

 

 

Източник Агрозона