Начало

Новини

Информационни дни по процедура „Транснационални партньорства“

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020, организира провеждането на информационни дни по процедура за ПБФП „Транснационални партньорства“. Процедурата е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения.

Кампанията стартира на 26 март и ще се проведе в три областни града – Велико Търново, Бургас и София. В рамките на събитията експерти на Управляващия орган ще представят Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.