Начало

Новини

Интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

В контекста на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., секторът на пчеларството ще получи съществена финансова подкрепа. Ето някои от ключовите мерки и интервенции:
1️⃣ Обучения и информация
2️⃣ Борба с болести
3️⃣ Подновяване на пчелните кошери
4️⃣ Подпомагане на подвижното пчеларство
5️⃣ Осигуряване на техническо оборудване и машини за обработка на пчелни продукти.
6️⃣ Лабораторни анализи
7️⃣ Действия за увеличаване на броя на пчелните кошери.
8️⃣ Сътрудничество и изследователски проекти
9️⃣ Популяризиране и маркетинг
Срокове за кандидатстване: Началният срок за кандидатстване е на 8 февруари 2024 г., а крайният – на 22 февруари 2024 г.
Централна Консултантска Компания е Вашият партньор в изготвянето и управлението на проекти по Европейските програми! ☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴