Начало

Новини

Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г

Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22.12.2017 г. заседание

 

02012018eufunds.docx