Начало

Новини

Индикативен прием по 6.4 в края на 2019г. и началото на 2020г.

Подмярка 6.4  се очаква да отвори в 38 общини в страната.

Индикативният прием се очаква за края на 2019г и първата половина на 2020г. в общините Исперих, Главиница, Ситово, Крайдунавска Добруджа, Гълъбово, Опан, Кирково, Златоград, Момчилград, Крумовград, Дряново, Трявна, Панагюрище, Стрелча, Лесичево, Куклен, Асеновград, Харманли, Елхово, Болярово, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджи Димово, Луковит, Роман, Берковица, Годеч, Радомир, Земен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Борино, Доспат, Сърница,Кирково, Златоград, Костинброд, Своге, Самоков.

Процедурата ще бъде отворена за кандидати, регистрирани и развиващи дейност на територията на населените места попадащи в съответната община.

Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

Целта на мярката е насочена към насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта, насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони.

Към момента подмярка 6.4  е отворена за прием на проектни предложения на територията на общините Тервел, Крушари, Айтос, Свиленград, Ареал и Стралджа.