Начало

Новини

Индикативен график по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за 2017г.

Министерството на земеделието и храните публикува проект на индикативен график за прием по мерки от Програмата за развитие на селските райони за 2017 г. Сред плануваните приеми са такива по предизвикващите засилен интерес мерки за млади фермери, преработка на селскостопанска продукция, както и първи прием за неземеделски дейности.

Очаква се втори прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ да се състои през февруари и март с бюджет 85 млн. евро.

Вторият прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ е планиран за месец юли и е с бюджет 41,5 млн. евро.

Съгласно индикативния график се очаква приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ да стартира през месец ноември 2017 г. с бюджет от 50,2 млн. евро.

Графикът може да намерите тук: Индикативен график 2017г.