Начало

Новини

ИЛИЯНА ИЛИЕВА: ФИРМИ ОТ ПОЧТИ ВСИЧКИ СЕКТОРИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ СИСТЕМИ

„Компании от почти всички сектори, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, по-голямата част от „Преработваща промишленост“ и др. могат да кандидатстват за изграждане на нови ВЕИ системи в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия“. Това отбеляза директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Илияна Илиева по време на проведения в гр. Пловдив информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ. Информационната кампания се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) към Министерство на иновациите е растежа.
Мярката е насочена към микро, малки и средни предприятия, както и към дружества с до 3000 служители.
Компаниите могат да заявят подкрепа от 75 000 лв. до 1 млн. лв., а общият бюджет на процедурата е 200 млн. лв.
В рамките на информационния ден експерти от ГД ЕФК представиха и разясниха пред заинтересованите страни условията, на които трябва да отговарят предприятията, допустимите дейности и кандидати, както и допустимостта на разходите и бюджета за изпълнението на инвестицията. Акцент беше поставен върху навременното стартиране на мярката, която е част от пакета за подкрепа на българския бизнес по Националния план за възстановяване и устойчивост. Прогнозата е за сериозен интерес заради повишаването на цените на електроенергията. Експертите на Дирекцията подчертаха, че инвестициите във ВЕИ дружествата ще намалят производствените си разходи и ще могат да пренасочат спестяванията в повишаване на заплатите, в допълнителни ресурси или в производство на нови продукти.
Кандидатстването ще продължи още близо 2 месеца, като крайният срок е 16,30 ч. на 15 май 2023 г.