Начало

Новини

Изплатени са средства по сключени административни договори от втора и трета оценителни сесии по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати средства по сключени от втора оценителна сесия 878 броя и от трета оценителна сесия 870 броя административни договори по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. До момента са сключени общо 2630 бр. броя договори и са изплатени общо 22 101 650.97 лв.