Начало

Новини

Измениха националната стратегия за оперативни програми за плодове и зеленчуци

През 2018 г. организациите на производители ще имат възможност да получават национална помощ в размер до 25% от стойността на търгуваната от тях продукция

Изменена е Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на производителите на плодове и зеленчуци в България за периода 2017-2021 г., пише в информационният бюлетин на ОДЗ Кюстендил.

Националната стратегия определя параметрите на финансирането с европейски средства и със средства от националния бюджет на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци. Тя важи за тези земеделци, които са създали оперативен фонд и изпълняват одобрена от Разплащателната агенция оперативна програма.

С изменението, утвърдено от министъра на земеделието, храните и горите преди дни, се предвижда, националната помощ за организации на производители да бъде ограничена до 10% от стойността на търгуваната от организациите на производители продукция. Това ще важи от 1 януари 2019 г.
 
През 2018 г. организациите на производители ще имат възможност да получават национална помощ в размер до 25% от стойността на търгуваната от тях продукция, в съответствие с действащото досега европейско и национално законодателство. Наред с това, на база на опита при одобрението на подадени от признати организации на производители на плодове и зеленчуци оперативни програми, е прецизирана част 3.4. „Указания за всички или определени видове дейности“, чрез обвързване на допустимите за подпомагане дейности с целите на националната стратегия. Това е направено с цел осигуряване на баланс между видовете инвестиции в оперативните програми на организациите на производители. 
 
Източник Фермер БГ