Начало

Новини

Земеделските министри от ЕС приветстваха увеличена субсидиарност в ОСП

Земеделските министри от ЕС приветстваха предложената от ЕК увеличена субсидиарност по време на Съвета на министрите по земеделие и рибарство. Те подчертаха  значението на опростяването и гъвкавостта на държавите да вземат решения съобразно техните национални и регионални особености, но без да се нарушава равнопоставеността на фермерите. Това коментира министърът на земеделието Румен Порожанов, който днес председателства съвета на министрите. Страните предложиха намаляване на административната тежест за фермерите и за администрацията. Също така настояха да не се допусне забавяне в плащанията, като се отчитат научените уроци от ПРСР, допълни Порожанов

Няколко министри изтъкнаха, че повишената субсидиарност не би следвало да промени общия характер на ОСП и тя трябва да остане европейска политика, а да не води до ренационализиране или  фрагментация. Субсидиарността трябва да даде възможност на членките да правят уместен, съобразно с нуждите стратегически национален избор, каза още земеделският министър.

Съветът обмени мнения и относно  съобщението на ЕК за бъдещето на прехраната и селското стопанство. Министрите подчертаха значението, което ОСП представлява  не само за земеделските стопани, но и за гражданите и обществото като цяло чрез осигуряване на  безопасна и висококачествена прехрана в достатъчни количества, опазването на околната среда, смекчаването на последиците от изменението на климата и поддържането на силни и устойчиви селски райони, които допринасят за обезпечаването на достоен доход на фермерите за поддържането на производството в целия ЕС, включително в необлагодетелстваните райони.

За публичните блага трябва да се плаща  достойно

 Много от министрите изтъкнаха, че тази добавена стойност  е била възможна единствено благодарение на настоящото ниво на подкрепа от ЕС. Ако фермерите продължават да предоставят тези и други публични блага те трябва да бъдат съответно възнаградени, каза Румен Порожанов.

 Според  няколко участници добавената стойност на ОСП би могла допълнително да се повиши, особено по отношение на опазването на околната среда. Това обаче би било възможно единствено чрез основано на доверие партньорство със земеделските стопани. Те трябва да останат в центъра на ОСП и тя да им осигури подходящи стимули.

 По време на Съвета на министрите по земеделие и рибарство бе изтъкнато, че целите на ОСП, определени в договора, са все  още валидни и подчертаха, че е важно да се осигури справедлив стандарт на живот на земеделските стопани, допълвайки необходимостта ОСП да осигурява равнопоставеност и лоялна конкуренция сред стопаните.

 

 

Източник Агрозона