Начало

Новини

За производителите на слънчоглед – втори пакет финансова помощ

Средствата са в размер на 19 108 166 лева

Министерството на земеделието и храните подготвя втори пакет подпомагане за производителите на слънчоглед. Това се предвижда в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.

Целта на изменението е да се уреди възможността за предоставяне на спешна финансова помощ в Република България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 на Комисията от 30 юни 2023 година за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария.

Бюджетът по втората спешна мярка за България e в размер на 19 108 166 лева. Средствата се предоставят от Европейския фонд за гарантиране  на земеделието. Не се предвижда предоставяне на допълнително национално финансиране.

Помощта ще се отпуска отново на земеделски стопани, регистрирани за 2022 г. и 2023 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ (СЕПП).

Спешната финансова помощ ще се изплаща на одобрените заявители до 31 декември 2023 г. Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е до 28.09.2023 г.

Предстои изплащане на средствата от първия пакет спешно подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед. Общият отпуснат бюджет за помощта по първия пакет е над 65,5 млн. лв., от които от средствата от Европейския фонд за гарантиране на земеделието са 32 759 650,00 лв. и национално финансиране от 32 759 650,00 лв.

Източник:
https://agri.bg/novini/podgotvya-se-vtori-paket-finansova-pomoshch-za-proizvoditelite-na-slnchogled