Начало

Новини

За излизане на борсата малки и средни предприятия ще получават до 50 хил. лева

Министерството на икономиката ще предоставя ваучери на обща стойност 4 милиона лева за подпомагане на малки и средни предприятия, които да излязат на борсата.

Това стана ясно днес на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса Васил Големански, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Инициативата се реализира съвместно с Делян Добрев

Зам. Министъра на Икономиката съобщи, че „Финансовата помощ ще бъде осигурена от ОПИК, като се надявам да открием процедурата през месец ноември“.

По новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер.

Целта на мярката е да се стимулират българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово финансиране и инструменти за финансов инженеринг. Чрез новата процедура компаниите ще получат възможност да получат допълнителен капитал, което от своя страна е интересно за по-големите инвеститори.