Начало

Новини

Започна оценяването на проектите по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

  От днес – 30 май, започна оценяването на проектните предложения  по мярката на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за подобряване на енергийната ефективност в микро, малки и средни предприятия.
Кандидатствали са  982 компании от преработващата промишленост за безвъзмездна помощ в размер на над 100 млн. лв.
  Очаква се оценяването да приключи до края на юли.  Проектите им няма да бъдат отхвърлени, дори предприятията да са допуснали неточности в електронните формуляри. Експертната комисия ще даде възможност липсващата информация да бъде добавена в рамките на 7 дни.
Одобрените дружества ще бъдат поканени да сключат договор с Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа и ще започнат да изпълняват заложените в проектните си предложения дейности.
източник: ОПИК