Начало

Новини

Започва прием по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката през 2021 г. в Пловдивско

От 18 май се отваря прием на заявления по помощта de minimis за земеделските стопани, претърпели щети по земеделските култури под 100% от неблагоприятното климатично условие – градушка на 28.08.2021 г. в област Пловдив. Бюджетът по помощта е 2,8 млн. лв. Приемът ще продължи до 3 юни в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Средствата ще бъдат изплатени до 17 юни 2022 г.

Целта на помощта е земеделските стопани да възстановят производствения потенциал на засегнатите площи, за да не бъде компрометирана по-нататъшната им дейност. Помощта ще се изплаща при следните ставки по видове култури на хектар:

• главесто зеле – 1 990 лв.

• дини – 1 941,30 лв.

• карфиол – 2 080 лв.

• ориз – 1 164,60 лв.

• патладжан – 1 616,30 лв.

• пипер на открито – 7 753 лв.

• слънчоглед – 516 лв.

• тиквички – 1 301,90 лв.

• домати на открито – 3 712 лв.

• малини – 1 245 лв.

• пъпеши – 1 991,30 лв.

• марули – 1 840 лв.

• праз – 2 180 лв.

• салата – 1 840 лв.

• ягоди – 1 670 лв.

• салатно цвекло – 1 840 лв.

• сливи – 1 845 лв.

• десертни лозя – 2 114 лв.

• дюли – 2 035 лв.

• круши – 2 035 лв.

• зелен фасул – 1 270,60 лв.

• ябълки – 3 285 лв.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за щети под 100% пропаднали площи.

По информация от Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив размерът на пропадналите площи под 100%, вследствие на падналата в края на август градушка в региона, възлизат на 1722,80 ха.

Земеделските стопани, които кандидатстват по помощта, са длъжни да декларират размера на определеното от застрахователната компания обезщетение за застрахователното събитие градушка през 2021 г. При представяне на застраховка, бенефициерите прилагат документ от застрахователна компания за определено обезщетение. Помощта по схемата се редуцира с размера на обезщетението по застрахователната полица, до размера на площите, за които се кандидатства. Когато поради бездействие от страна на бенефициера не е заведена щета или не е определено обезщетение от застрахователната компания, бенефициерът не се обезщетява по помощта.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три последователни бюджетни години.