Начало

Новини

Зам.-министър Савов: Фондът за иновации на НАТО ще финансира с ресурс от 1 млрд. лв. стартъпи и други високотехнологични фирми

МИР подкрепя иновациите в областта на отбраната и сигурността, обяви той

Министерството на иновациите и растежа подпомага развитието на иновациите в областта на отбраната и сигурността като важен сектор за българската икономика, който носи висока добавена стойност и растеж. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов по време на откриването на Годишната конференция АФСЕА ТехНет 2022 „Модернизация на въоръженията и техниката на Българската армия. Рестарт“.

Зам.-министър Савов посочи, че МИР активно подкрепя възможностите за развитие на иновациите в сектора, включително и в международен план. По думите му България участва във Фонда за иновации на НАТО, който беше създаден през 2021 г., а също и Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик DIANA. Той изтъкна, че те дават много добри възможности за финансиране на българските компании от сектора.

„Фондът, който беше създаден за срок от 15 години с ресурс от 1 млрд. лв., ще подкрепя стартъпи и други високотехнологични фирми, съобразени със стратегическите цели на НАТО“, заяви Савов. Той подчерта, че се очаква Фондът да започне да инвестира от средата на следващата година. „Обект на инвестиции ще бъдат компании, работещи в области, свързани с големи данни, квантови компютри и алгоритми, космическата индустрия, изкуствен интелект, биотехнологии и др.

Целта на Фонда за иновации е да се запази технологичното предимство на Алианса, като позволи инвестиции в иновации и технологии с двойна употреба с потенциално приложение в отбраната и сигурността.

Стефан Савов обяви още, че по програмата DIANA България подкрепя  участието на Института „Големи данни в полза на интелигентното общество“ GATE към СУ „Св. Климент Охридски“, както и Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“ като тестови центрове.

„Страната ни има успешни изследователи и иноватори, традиции в образованието и науката и потенциал за развитие на модерните технологии. Работата на Министерството на иновациите и растежа е да ги подкрепя и подпомага по всеки възможен начин. Изключително важно е да продължи синергията между българските компании и научните среди и академии“, завърши той.

На конференцията присъстваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов, на икономиката и индустрията Никола Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, съветникът на президента по сигурност и отбрана Илия Милушев, представители на компании от сектора и др.

Източник: https://www.mig.government.bg/