Начало

Новини

Зам.-министър Найденов: С НПВУ и ПРЧР ще включим всички групи от хора в обучения за дигитални умения

С обученията за дигитални умения, които ще бъдат финансирани със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се опитаме да обхванем всички групи от хора. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на Националната конференция „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“, която се организира от Министерството на труда и социалната политика в Европейската година на уменията. В следващите години в обученията за дигитални умения ще бъдат включени над 660 000 български граждани, независимо дали са работещи или си търсят работа.

Целевите групи, които ще имат възможност да придобият или да повишат дигиталните си умения, са различни по двата европейски инструмента. По Националния план за възстановяване и устойчивост безработните и работещите ще могат да преминат обучения за базови и надбазови дигитални умения. По ПВУ ще бъде създадена и виртуална платформа, която значително ще улесни достъпа до обучения за дигитални умения. Хората, които са в заетост или са регистрирани като безработни в Бюрата по труда, могат да се включат в безплатни обучения за високо специализирани дигитални умения, подкрепени по ПРЧР. Икономически неактивните хора ще имат възможност да преминат безплатни обучения за базови дигитални умения по ПРЧР. В следващите години се очаква и над 100 000 български граждани да сертифицират дигиталните си умения, придобити по неформален път.

Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов припомни, че в програмен период 2014 – 2020 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ над 100 000 български граждани са преминали през обучения, включително за дигитални умения. Спасов припомни, че в новия програмен период вече има две операции, по които желаещите да преминат обучения за дигитални умения могат да се включат.

По мярката „Квалификация, умения и кариерно развитие“ заети лица могат да се включат в обучения за по-висока квалификация с цел кариерно развитие или смяна на работното място. С втората мярка „Дигитални умения“ безработни и неактивни участници могат да придобият дигитални умения на базово и надбазово ниво. В началото на 2024 г. ще бъде отворена операция „Нови умения“, по която проектни предложения ще могат да подават работодателите. С реализирането на проектите те ще могат да включат своите служители в различни форми на обучение, включително и за дигитални умения. „Това е операция, която има за цел да насърчи обученията, свързани със специфичните изисквания на работното място“, подчерта Спасов. Той обобщи, че в новия програмен период по ПРЧР се очаква обучения за дигитални умения да преминат над 160 000 души, които заедно с 500 000 участници по Плана за възстановяване и устойчивост ще представляват 1/3 от активната работна сила в България.

Заместник-главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че има голяма промяна в обученията извън формалната образователна система – те ще се предоставят чрез електронни ваучери за безплатни обучения от 21 декември 2023 г. Всички обучителни ресурси, свързани с обученията за общи дигитални умения, са безплатни, уточни Ефремова. Другата важна промяна е свързана с наличието на сертификационен център, който да извършва сертифицирането на придобиването на дигиталните умения, извън доставчиците на обучения.

Източник: