Начало

Новини

Заместник-министър Събев: Стратегическият план е сериозна основа за устойчивост и модернизация на българското земеделие

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. е нов инструмент за прилагането на Общата селскостопанска политика, с който се цели  устойчивост, конкурентоспособност и модернизация на българското земеделие. Това каза заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на среща със земеделски производители в Първомай,  организирана от Български фермерски съюз.  Той информира участниците, че снощи Стратегическият план бе изпратен официално на Европейската комисия. Събев посочи, че бюджетът за всички интервенции, разписани в документа, е малко над 8 млрд. евро. Ресурсът за директни плащания по първи стълб възлиза на 4,4 млрд. евро, а по втори стълб – за инвестиции в селските райони са предвидени над 3,5 млрд. евро.  Над 98 млн. евро е бюджетът за лозаро-винарския сектор, а за интервенциите в сектор „Пчеларство“  ще бъдат осигурени над 25 млн. евро.

Заместник-министърът разясни, че 25% от бюджета за директните плащания ще бъдат насочени към еко-схеми, а общо 35% по втория стълб трябва да бъдат насочени към интервенции, свързани с климатичните промени.

„Ще организираме поредица от срещи със земеделски производители, на които да представим в детайли прилагането на Стратегическия план у нас. Опитахме се като администрация да намерим златната среда между желанията и очакванията на фермерите, и законодателните изисквания, които произхождат от общата европейска рамка“, поясни Събев. Той допълни, че ръководният екип на Министерството на земеделието е отворен за диалог с всички земеделски браншове с цел създаване на устойчиво селско стопанство и конкурентоспособен отрасъл.

На срещата заместник-аграрният министър разясни и механизма на действие на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като уточни, че това е набор от мерки, по които земеделските производители могат да кандидатстват за помощи.

„Ръководството на министерството напълно разбира трудностите и предизвикателствата, пред които земеделските производители са изправени в момента, и точно за това администрацията е отворена към диалог, отчитайки сериозното поскъпване на торове и други производствени разходи, и в тази връзка се води интензивен диалог с Европейската комисия“, посочи още Георги Събев.

Заместник-министърът увери още земеделските стопани, че сумите по утвърдения от Държавен фонд „Земеделие“ финансов ресурс в размер на над 53 млн. лева ще започнат да постъпват по сметките на животновъдите в следващите дни. Средствата за подпомагане се отпускат по схемите за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 г. „Утвърдените ставки по тази помощ за  овце-майки и кози-майки е 41,07 лева на животно, за говедо 192,57 лева, а за биволи 337 лв. на животно“, посочи още Събев.

Източник: https://www.mzh.government.bg/bg/