Начало

Новини

Заместник-министър Джиков: Трябва да се постигне балансирано разпределение на средствата по ПРСР

Шестнадесето предложение за изменение на ПРСР бе консултирано с Комитета за наблюдение на ПРСР

Трябва да се постигне балансирано разпределение на средствата по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г. (ПРСР). Необходим е справедлив държавнически подход и правилно инвестиционно мислене. Това каза заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по време на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР. Той подчерта, че разглеждането и одобрението на шестнадесетото й изменение е важно, за да може в кратък срок да бъде изпратено в Европейската комисия (ЕК).

„Икономическата обстановка е много динамична. Сблъскваме се не само с висока инфлация, но и с увеличение на цените на активите. Забавянето на доставките и изпълнението на проектите наложи изключително сериозен натиск върху работата на Държавен фонд „Земеделие“, коментира Джиков.

Прехвърлянето на средства между мерките и подмерките, както и дългоочакваната от публичните бенефициери възможност за индексация на разходите, бе друга важна тема на 20-я мониторингов комитет.. В дневния ред на заседанието бе и разглеждането на критериите за оценка на подмярка 6.4.1 за неземеделски дейности, с оглед предстоящото стартиране на прием на проектни предложения по нея, както и Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2023 г.

„Най-важното за служебния кабинет е да не позволим тази година загуба или връщане на средства“, подчерта Тодор Джиков. И уточни, че в края на програмния период при разпределяне на средствата следва да се водим от две неща –  належащи нужди от финансиране в сектора и сфери, които не са получавали такова.

Участниците в комитета одобриха по-голямата част от предложеното 16-то изменение на ПРСР, като това ще позволи включително средства в размер на 83,4 млн. евро да бъдат насочени към бюджета по подмярка 7.2. По този начин ще се обезпечи финансово стартиралия през 2022 г. прием на проектни предложения по подмярката. Към същата подмярка се прехвърлят и 17 млн. евро, които са предназначени за обявяване на целеви прием за общините Марица и Карлово, пострадали от наводненията през 2022 г. По информация на местната власт, индикативната стойност на щетите, които могат да бъдат финансирани по ПРСР е в размер на 7 млн. евро. Оставащите 10 млн. евро са предвидени за индексация на разходите, която ще се случи в следващите месеци.

С изменението се  предвижда 10 млн. евро да бъдат насочени и към бюджета на мярка 20 за техническа помощ, с цел закупуване на GPS устройства, необходими за осъществяване на контрола, заложен в интервенциите по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Това ще осигури разписаните в изискванията на Стратегическия план проследяващи устройства за стада от над 50 животни. По данни на Министерството на земеделието  с финансирането ще бъдат обхванати  над 1,3 млн. едри и дребни преживни животни.

С писмена процедура предстои одобрение и на пренасочване на други 20 млн. евро към подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“,  необходими за обявяване на целеви прием с бенефициент „Напоителни системи” ЕАД за извършване на дейности, включително закупуване на техника, насочена към превантивни мерки и действия за ограничаване на природни бедствия и други събития.

На заседанието също така стана ясно, че средства в размер на 16,6 млн. евро ще бъдат насочени към финансиране на всички одобрени проектни предложения с равен брой точки по процедурата за енергийна ефективност.

По подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности“ се предлага увеличение в размера на разходите на инвестициите от 100 хил. евро в едно проектно предложение на 350 хил. евро във връзка с планиран нов прием на проектни предложения през 2023 г.

По време на заседанието на Комитета по наблюдение, Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) представи общия напредък на изпълнението на ПРСР. Разплатените средства до момента са над 2,3 млрд. евро, което е над 61% от общия бюджет. „През 2022 г. бяха договорени 5 200 проекта, с което постигнахме добри темпове на договарянето” заяви заместник-изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова. Представители на ЕК коментираха, че оценяват високо съвместните  усилия на Министерството на земеделието, като Управляващ орган на програмата,  и на ДФЗ, като Разплащателна агенция, да не се допуска загуба на средства.

Източник:
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/zamestnik-ministr-dzhikov-tryabva-da-se-postigne-b/