Начало

Новини

Животновъдтсвото – първият по значение отрасъл на селското стопанство в България

Един от основните отрасли в селскотостопнаство на страната ни е животновъдството. През последните години темповете на развитието му са ясно очертани и измерими – ръст в броя на животните и използване на генетика на световно равнище. Традиционно в България се отглеждат породи за комбинирано използване – мляко, месо и вълна. За съжаление, селектирането в посока на един признак, почти винаги води до влошаване на другите показатели. В развитите страни този проблем е решен чрез развитие на породи само за мляко или само за месо. Генетичният потенциал на нашите породи овце като Черноглава плевенска, Старозагорска и други е добър и чрез правилна селекция и добро хранене може да се подобри още и да се развъждат успешно.Млечното говедовъдство е традиционно за България. При нас за разлика от други държави, в които за закуска се използват зърнени продукти в комбинация с прясно мляко, млякото се преработва в млечни продукти и само малка част се използва за пряка консумация. В българската кухня се използва свинско, пилешко и агнешко месо и в по-малка степен телешко и говеждо. В последните години се наблюдава тенденция за развитие на месодайното говедовъдство. Има вече доста ферми, които са се специализирали в това направление. Качественото месо води до промяна на хранителните навици и в бъдеще консумацията на телешко месо ще се увеличи. (из доклад на Доц. д-р Янчо Тодоров)

Всеки момент за подаване на проектни предложения ще бъде отворена подмярка. 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“. Мярката е насочена само към животновъдния сектор, като строителните дейности и закупуването на нова селскостопанска техника са основните инвестиции, които могат да бъдат финансирани по тази процедура.

Едно от основните условия за допустимост на кандидатите е наличието на 137 чл. от закона за ветеринаромедицинската дейност. 500 000 евро е максималната помощ, която може да получи всеки стопанин, а консултантските услуги са признат разход.

 

Централна Консултантска Компания ЕООД разработва успешно проекти по подмярка 4.1. и в екип с опитните ни експерти може да модернизирате стопанството си, така че не се колебайте да се свъжете с нас.

 

ЦКК ЕООД
office@cccinfo.bg
0877 799 680