Начало

Новини

Животновъди да получат още 7 млн. евро по подмярка 4.1

Над 7 млн. евро публични средства да се прехвърлят към бюджета на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това ще предложи Управляващият орган (УО) на ПРСР на предстоящото заседание на Комитета по наблюдение.

 

Ето какво показват данните за финансовото изпълнение на подмярката до тук. В рамките на последния прием между 3 юли и 30 септември 2020 г. са постъпили 647 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от 75,5 млн. евро. 

Бюджетът на приема обаче е 30 млн. евро. Към 1 ноември 2020 г. целият разполагаем индикативен бюджет е ангажиран в приеми, като е наличен недостиг от над 7 млн. евро публични средства.

Отчитайки високият интерес от страна на земеделските стопани за инвестиции в животновъдните ферми, УО на ПРСР предлага към подмярка 4.1 да бъде насочен финансов ресурс в размер на над 7 млн. евро. С него да бъде увеличен бюджетът по процедурата, като се вземат предвид всички подадени проектни предложения. 

От УО се мотивират, че по този начин ще се даде възможност за подкрепа на по-голям брой животновъдни ферми в страната, които се нуждаят от модернизация. Помощта ще бъде насочена към вече подадени проектни предложения, което значително ще скъси времето за получаването й.

 

 

 

Източник АГРИ БГ