Начало

Новини

Животновъдите кандидатстват за de minimis от 9 октомври

От 9 до 27 октомври 2017 г. животновъдите ще имат възможността да кандидатстват за подпомагане по схемата de minimis, която се прилага съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд  „Земеделие“
 
Става въпрос за 7 млн лева de minimis, които Животновъдите ще получат
 
 
Право да кандидатстват за подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Те могат да бъдат физически или юридически лица, еднолични търговци, кооперации.
 
  • за земеделски стопани, които отглеждат 10 или повече млечни крави или биволици – 7 лв. за глава животно;
  • за земеделски стопани, които отглеждат 5 или повече месодайни крави – 7 лв. за глава животно; 
  • за земеделски стопани, които отглеждат 50 или повече овце-майки или кози-майки – 3,73 лв. за глава животно.
 
По режима de minimis подлежат фермери, които са заявили едри и дребни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за директните плащания на Кампания 2017.