Начало

Новини

Животновъдите в България и подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“

Животновъдството е една от водещите сили, като икономически отрасъл в страната ни. Природо-Географските условия на България предразполагат за добро животновъдство и производство на изключително качествени месо и мляко. Земеделските ни произвоители са съумели да отглеждат своите животни, като съобразяват породите им според местонахождението и географските особености. През последните години в ясно и ускорението на темповете на развитието на отрасла, като за това изключително много е помогнала и Програмата за развитие на селските райони, която осигурява на животновъдите ни конкурентноспособност.
В следващите месеци предстои прием по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски дейности“, по която животновъдите могат да направят технологично обновление на своите стопанства, както и да повишат продуктивността и качеството във фермите си. На предстоящия прием ще бъде допустимо и строителните дейности, а по наши наблюдения земеделците ще заложат и на построяване на нови ферми. Мярката е изключително атрактивна и една от най-чаканите от Земеделските Производители, които от 2016 год.  не са имали възможността да участват по нея.

Централна Консултантска Компания ЕООД изготвя и управлява проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“, като гарантира на клиентите си индивидуални и бързи решения и идеи за участието по процедурата.
За консултации и съдействие при подготовка на проектната документация ни потърсете на 0877/799 680 или ни пишете на office@cccinfo.bg