Начало

Новини

Експерти на ОП РЧР проведоха обучение на бенефициенти по процедура „Обучения за заети лица“

Експерти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведоха в гр. София обучение на бенефициенти по управление и отчитане на сключени договори по процедура „Обучения за заети лица“.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Втората дата за провеждане на обучението е 23 март 2018 г. в гр. Бургас, Хотел „България“, зала „Компас“.