Начало

Новини

Европейската комисия одобри мярката по чл.112 за подпомагане на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева

Европейската комисия одобри с нотификация мярката по чл.112 от ЗДБРБ за 2021 г. за подпомагане на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева.

На 21.10.2021 г. Министерството на туризма уведоми Европейската комисия за разработена мярка за подпомагане на предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията от COVID-19.  Европейската комисия одобри  мярката с Решение C(2021) 8136 от 8.11.2021 г., основавайки се на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, в съответствие с раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив COVID-19.

Допустими бенефициенти по тази схема са предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Средствата по тази мярка са от отпуснатите 70 млн. лева в подкрепа на туризма. Тя е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да компенсира недостига на ликвидни средства, пред който са изправени предприятията поради пандемията от COVID-19.

Администратор на мярката е Министерство на туризма.