Начало

Новини

Еврокомисията пита фермерите кои финансови мерки са им най-важни

Консултациите за фондовете на ЕС са свързани с подготовката на новата многогодишна финансова рамка

Европейската комисия (ЕK) започна допитване до фермерите, техните организации и всички заинтересовани от програмите за финансово подпомагане кои досегашни мерки те оценяват като най-полезни.
 
 
ЕК стартира обществена консултация на тема: „Kои политики имат принос с добавена стойност в контекста на планиране на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР)“. Това съобщи българското Министерство на земеделието, горите и храните (МЗХГ).

 
 
Допитването е започнало на 10 януари и ще продължи до 8 март 2018 г. В него могат да се включат всички заинтересовани граждани.
 
Като вземе предвид събраните мнения, Европейската комисия ще изготви през 2018 г. предложения за бъдещи финансови програми в многогодишната финансова рамка след 2020 г., която представлява дългосрочен бюджет на ЕС.
 
Въпросникът за допитването е достъпен и на български език на сайта на Комисията.
 
Предложенията ще бъдат разработени така, че да позволят на ЕС да реши най-важните неотложни задачи в областите, в които държавите-членки могат самостоятелно да постигнат повече.
 
Това изисква внимателна оценка на постигнатите резултати, с цел те да бъдат подобрени в бъдеще.
 
„За да бъде по-силен, ЕС трябва да разполага с достатъчно финансови средства, за да продължи да работи по изпълнението на своите политики. През последните години Съюзът се промени съществено, така както и предизвикателствата, пред които той е изправен. Съюзът ни се нуждае от бюджет, който да ни помогне да осъществим нашите амбиции. Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. трябва да отразява това“, отбелязва ЕК.
 
Консултацията е неразделна част от процедура, която ще събере мненията на всички заинтересовани страни за това как най-добре да се използва бюджета на ЕС. 
 
 
Източник Фермер Бг