Начало

Новини

Държавните помощи през следващите 7г

Общо 14 държавни помощи са одобрени от ЕК за прилагане у нас през периода 2023-2029 г.

Кои са държавните помощи в областта на селското стопанство, горското стопанство и рибарството, одобрени от Европейската комисия за периода 2023-2029 г., става ясно от документ, публикуван на страницата на Министерството на земеделието.

Преобладаващата форма на помощта е директна субсидия, а за субсидирана услуга се говори при поддържането на родословна книга, контрол на болестите, унищожаването на мъртви животни и участия в изложение.

Относно държавните помощи тази година засега се знае, че от 21 август до 2 октомври се кандидатства за покриване на разходите за напояване. Бюджетът е 16 млн. лв., които се очаква да бъдат изплатени до 30 ноември.

Относно хуманното отношение за птици и свине предстои изпращане на нотификация в Брюксел. Втората половина на най-чаканата помощ, тази заради войната в Украйна, очаква гласуване на заседание на Министерския съвет. Амбицията на ресорното министерство е процедурата да бъде максимално улеснена.

Държавна помощ Период на прилагане Интензитет
Подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна До 31.12.2023 г.

 

Няма информация
Подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури До 31.12.2023 г. До 80 % от приемливите разходи
Хуманно отношение към свинете До 31.12.2024 г. До 100 % от приемливите разходи
Хуманно отношение към птиците До 31.12.2024 г. До 100 % от приемливите разходи
Компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития До 31.12.2027 г. До 80% от приемливите разходи
Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Участие на земеделски стопани в Схема за качество за  производство на семена и посадъчен материал До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Участие в изложения До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи
Компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия До 31.12.2029 г. До 100 % от приемливите разходи

Източник:
https://agri.bg/novini/koi-drzhavni-pomoshchi-shche-prodlzhat-da-se-prilagat-prez-sledvashchite-7-godini