Начало

Новини

Държавата е договорила 2,67 млрд. евро от програмния период 2021–2027 година

Държавата е договорила 2,67 млрд. евро от програмния период 2021–2027 година. 

„Близо 2,67 млрд. евро или 20,69% от бюджета са договорени, а от тях 581,4 млн. евро са разплатени към бенефициентите“. Това съобщи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски днес при откриването на третото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.

Събитието е първото след изтичане на срока за допустимост на разходите за предходния програмен период 2014 – 2020 г. и на него беше констатирано успешното усвояване на почти целия европейския ресурс.

„Към настоящия момент можем да отчетем, че догорените средства в рамките на Кохезионната политика възлизат на 9,73 млрд. евро, а реално извършените плащания към бенефициентите са в размер на 8,79 млрд. евро. Това представлява 96,15% от бюджета на програмите. Финалното отчитане по част от проектите все още тече и затова имаме увереност, че до края на процеса по приключване на програмите усвояването ще се доближи максимално до 100% от европейското финансиране“, обобщи заместник-министър Дановски.

Той допълни, че са положени първите стъпки за изпълнение и на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които дават възможност за финансиране по повече от една програма.

По думите му подборът на концепциите за ИТИ вече е във финалната си фаза, предстои подборът на проектни предложения в изпълнение на одобрените концепции, като до края на годината се очаква сключване на първите договори с бенефициенти.

По време на заседанието беше обсъдена и одобрена Концепция за инвестициите от фондовете на Кохезионната политика на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. в Северна България. Заместник финансовият министър уточни, че в Споразумението за партньорство е поет ангажимент поне 50% от средствата за по-слабо развитите региони на България да бъдат насочени към Северна България.

Той призова за активно сътрудничество по темата с регионалните и местни власти и всички заинтересовани страни от Северна България, за да бъдат обърнати негативните социално-икономически тенденции в северните региони.

„Конкретният процент на целенасочена подкрепа не бива да се превръща в самоцел. Основополагащият дебат всъщност е към какво ще насочим тези средства, така че това да допринесе за догонващото развитие на Северна България и за намаляване на междурегионалните различия в страната. Затова ние гледаме на концепцията като на отправна точка и разчитаме изключително много на идеите и предложенията на регионалните и местни власти и всички заинтересовани страни от Северна България. Ключовото усилие е да откроим заедно сферите, инвестициите и проектите, които имат потенциал да се превърнат в двигатели на растежа в тези региони“, коментира още заместник-финансовият министър.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/dyrzhavata-e-dogovorila-267-mlrd.-evro-ot-programniia-period-20212027-godina-2385268