Начало

Новини

ДФЗ отпуска 134 млн. лева по схемите за държавни помощи за 2018 г.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 4% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2018 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране:

  – Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;

  – Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;

   – Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.