Начало

Новини

ДФЗ осигури средства за всички проекти с 37 точки по подмярка 4.1

Държавен фонд "Земеделие" осигурява средства за всички проекти с 37 точки по подмярка 4.1 за приема 04.04.2015 г. – 08.06.2015 г. . Бенифициентите, които имаха от 33 до 37 точки са подписали договори за финансиране, но при изричното условие, че ще има средства. Сега от ДФЗ подпсиват анекси с бенефициентите с 37 точки, което им осигурява финансиране. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 37 точки по критериите за подбор, е в размер на 9 801 003 лв.