Начало

Новини

До 22 юли е консултацията на МЗХГ по проект на идентифицирани потребности за Стратегическия план по ОСП 2021-2027 на България

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува проект на Идентифицирани потребности за изготвянето на националния  Стратегически план за Обща Селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. (ОСП 2021-2027). От Координационното звено по ОСП 2021-2027 към МЗХГ поясняват, че изготвените потребности са следващата предприета стъпка в изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027 и ще бъдат основата за разработване на бъдещите интервенции.

 

В началото на седмицата по време на организираната от МЗХГ видеоконферентна среща с представители на браншови организации от сектор „земеделие“ (НПО), заместник-ръководителят на Координационното звено за изготвяне на Стратегически план за ОСП 2021-2027, Мария Христова, презентира проекта на идентифицираните потребности. (Вижте презентацията от срещата ТУК). Инициаторите на срещата уточниха, че проектът е следващата стъпка в  изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027 и припомниха, че до момента са представени и обсъдени и трите SWOT анализа. В сайта на МЗХГ, в секция „ОСП 2021-2027“ са публикувани: 1/ Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика; 2 /Проект на Анализ на влиянието на селското стопанство върху околната среда и климата – несъгласуван, изготвен от Аграрен университет в Пловдив; 3/ Проект на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони 01 2020 , изготвен от Университета за национално и световно стопанство.

 

При обсъждането с браншовите организации заместник-министър Вергиния Кръстева информира, че работната група към МЗХГ започва разработването на плана и поясни, че предстои публикиване в сайта на МЗХГ на самия Проект на идентифицираните потребности, призовавайки представителите на НПО да бъдат активни, да се запознаят с документа и да предоставят своите предложения и коментари. „Планираната дата за драфт на Стратегическия план остава непроменена, а именно-края на годината, когато по график ние трябва да представим проекта пред ЕК“, подчерта Кръстева.