Начало

Новини

Допълнителни 6 млн. лева получава лозаро-винарският сектор

С допълнителни 6 млн. лв ще бъде подпомогнат лозаро-винарският сектор по извънредната помощ, определена от Европейската комисия за приспособяване на земеделските стопани, засегнати от икономическата криза след конфликта между Русия и Украйна. Това заяви заместник-министър Стефан Бурджев по време на среща с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) Георги Тодоров.  На срещата присъстваха още Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“ и Нина Филипова – главен секретар на ИАЛВ. Като представители на лозарите присъстваха Албена Симеонова, Ваня Барбалова, Атанас Василев и Калин Иванов, които изтъкнаха проблема, че цената на гроздето пада, а цената на всички суровини и материали, необходими за отглеждането и поддържането на лозовите насъждения, се повишава постоянно.

Аграрният заместник-министър припомни, че по кризисната мярка, която Европейската комисия определи за подпомагане на земеделския сектор, с бюджет от 500 000 000 евро, за България е предвидена помощ от 10,6 млн. евро, с възможност тази помощ да бъде увеличена с национални средства до 200% или общо 62 млн. лева.

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев посочи, че проектът на наредбата, която урежда условията за подпомагане, в момента е на етап на обществено обсъждане до 7 юли, а помощта трябва да бъде изплатена до 30 септември.

Той уточни, че до момента на производители на винено грозде са изплатени 4 млн. лева по Ковид помощта. Заместник-министър Стефан Бурджев уточни, че предстои сектор „Земеделие“ да бъде подпомогнат с допълнителни средства във връзка с кризата в Украйна По време на своята визита в Изпълнителна агенция по лозата и виното, заместник-министърът се запозна с условията на работа в Изпитвателна лаборатория, специализираната администрация и обща администрация.

източник: mzh.government.bg