Начало

Новини

Допълнителен списък с отпаднали на административно съответствие по ДБУТ

След като стана ясно средата на миналия месец, че срокът за оценка на проектните предложения подадени по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ се удължава до 31 март 2017г., Министерството на  труда и социалната политика публикува списък с 49 допълнителни проекта, които отпадат поради административно несъответствие и допустимост по процедура. 

Списъкът с отпадналите потенциални бенефициенти може да намерите тук: административно съответствие ДБУТ