Начало

Новини

Договорени са 39 млн. лв. по горската мярка от ПРСР 2014 – 2020

До момента са договорени 39 млн. лв. по мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“ от ПРСР 2014 – 2020, заяви изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Васил Грудев по време на залесяване съвместно с директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов на опожарена горска територия в землището на село Влахи край Кресна. Там преди 4 години беше един от най-големите пожари в Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП).

 

Одобрената субсидия за ЮЗДП по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” за залесяване на увредени от пожари терени е близо 1.3 млн. лв., допълни Васил Грудев. ДФ „Земеделие“ отпуска още 1.3 млн. лв. на предприятието за изграждане на трайни горски пътища и водоеми по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”. „Щастлив съм, че оказваме помощ на горските предприятия, защото гората е на всички нас. Благодаря на г-н Дамянов за усилената работа и съм убеден, че ще постигнем много добър ефект“, заяви още изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев.

Целта на предприятието е в кратки срокове да възстанови повредените горски територии от пожарите. Сега работим в точно този обект по мярка 8.4, по която имаме целева помощ за възстановяване на 3552 дка. Трябва изцяло да направим освобождаване на площите, почистване, засаждане на нови фиданки, заяви директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов. „Разчитаме да имаме над 90% прихващане. Тук е мястото да благодарим на фонда, защото разходите са неимоверни“, каза още Дамянов.

По време на символичното залесяване на територията бяха засадени контейнерни иглолистни фиданки от черен бор.