Начало

Новини

Детски кътове“ на ОПРЧР ще бъде отворенища за кандидатстване след 1 юни

Най-рано през м. юни ще бъде отворена за кандидатстване процедурата „Детски кътове“. Проектни предложения ще могат да подават работодатели, включително и в партньорство, с цел адаптиране и обзавеждане на подходящи помещения за детски кътове на работното място. Целта е да бъде подпомогнато съчетаването на личния и професионалния живот. Детегледачите ще бъдат наемани от Бюрата по труда, като ще бъде предоставена възможност за провеждане на обучения с цел придобиване на умения за полагане на грижи за деца.