Начало

Новини

Дали облекчаването на условията по кандидатстване, няма да отложи самото отваряне на процедурите по ПВУ

Възможно е приемът по Плана за възстановяване и устойчивост да се отложи

Агроминистерството представи облекчените условия за кандидатстване и оценка на предложенията

Индикативната дата за започване на прием от мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е 30 юни, но това може и да не стане.

„Съществува опция, когато пратим изготвените насоки на Европейската комисия, ако тя реши, че има прекалено много съществени промени, да се наложи да повторим общественото обсъждане” съобщи Петър Михайлов от Дирекция „Развитие на селските райони” в агроминистерството по време на годишния форум на БАССЗ край Казанлък.

Ако това стане, приемът няма как да започне в срок, защото само новото обществено обсъждане ще удължи процедурата с месец. Министерството вече пусна насоките по 4-те процедури от Фонд за насърчаване на технологичния преход, а на БАТА АГРО 2023 служебният зам.-министър Тодор Джиков обяви, че приемът стартира до края на месеца.

„В момента обобщаваме получените коментари, почти сме готови, остава с новото ръководство да ги обсъдим, за да бъдем готови за следващата стъпка”, увери към настоящия момент Михайлов и обясни защо може да се наложи забавяне:

Механизмът се изпълнява по друг инструмент, който е директно управляван от Европейската комисия (ЕК), ние нямаме никакво споделено управление. Когато приключим с коментарите от общественото обсъждане и качим новите насоки, първо трябва да ги изпратим на Министерството на финансите, което ги изпраща на ЕК, а тя трябва да ни върне одобрение. Чак тогава ние можем да стартираме процедурите.”

От агроминистерството представиха и новите изисквания при кандидатстването и оценката на предложенията, които имат за цел да ускорят процесите, като облекчат както кандидатите, така и администрацията.

Предвидено опростяване на процеса на кандидатстване:

  • Без изискване на доказване на икономическа жизнеспособност на предложенията за изпълнение на инвестиции;
  • Опростени формуляри за Описание на инвестицията (вместо бизнес планове);
  • Без обследване на СПО;
  • Обоснованост на разходите – една предварителна оферта при кандидатстване + две съпоставими оферти след договор. „За да може до момента на взимането на крайно решение от вас да не се налага да анексирате”, подчерта експертът.
  • Първоначално деклариране на обстоятелствата – проверки на следващ етап.
Предвидено опростяване и ускоряване на процеса на оценка на предложенията:

 

  • Един етап на оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции, обединяващ Административно съответствие и Качество (АСД и ТФО), в съответствие с чл. 17 на ПМС 114/2022 г.;
  • Възможност за обжалване на неодобрените за финансиране проектни предложения или неодобрени за финансиране разходи след приключване на оценителния процес по съдебен ред;
  • По-малък брой изискуеми документи от кандидатите на етап подаване и одобрение на предложенията за изпълнение на инвестиции;
  • По-кратък срок (7 дни) за предоставяне на изискуеми документи при констатиране на непълноти или неточности в представените предложения.

Източник:
https://agri.bg/novini/vzmozhno-e-priemt-po-plana-za-vzstanovyavane-i-ustoychivost-da-se-otlozhi