Начало

Новини

В края на март отваря подмярка 4.3 за напояване

Отварянето на подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство”, се очаква да отвори в края на месец март, а насоките за кандидатстваме ще бъдат публикувани до 13 март.

Максималният предвиден бюджет е над 50 000 000 евро, а максималният размер на финансовата помощ за един проект е 6 000 000 евто.

Основна цел на подмярката е насочена към възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.