Начало

Новини

В Брюксел обсъждат дела на земеделието в бюджета на ЕС след 2020 г.

Центърът за европейска политическа стратегия, наричан още мозъчният тръст на Европейската комисия, организира на 8 и 9 януари тази година в Брюксел конференция на високо равнище за обсъждане на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС, като съществена част от нея е бюджетът за селското стопанство.

 

 
Това стана ясно днес от съобщение на ЕК. Многогодишната финансова рамка определя таваните за общите годишни бюджети на Европейския съюз.
 
В нея се посочва колко средства общо и колко средства за различните области на дейност може да използва ЕС всяка година, като поема правнообвързващи задължения за период, по-дълъг от 5 години. В последно време МФР обхваща период от 7 години.
 
На днешния форум нашата страна ще бъде представена от министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова.
 
Влиянието на Brexit и необходимостта от отделяне на допълнителни средства за сектор „Сигурност“ се очаква да бъдат сред основните теми на конференцията. На този фон ще бъдат и дискусиите за промените във субсидирането на селското стопанство.
 
В речта си за състоянието на Съюза на 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер предложи пътна карта за срещата на високо равнище през май 2019 г. за изработването на нова МФР.
 
Тогава той подчерта, че Европейският съюз се нуждае от бюджет, който да съответства на неговите амбиции и да отговаря на бъдещите предизвикателства, припомни ЕК на своя сайт. 
 
Докладът за бъдещето на финансите на ЕС насърчи дебата за бюджетните нужди на Съюза за поддържане на просперитета и сигурността на Европа, припомни ЕК. Сега задачата е да бъдат разгледани възможните политики и да бъдат подготвени съответните решения.