Начало

Новини

Възможно е прехвърлянето на средства от мярка 4.3 в мярка 4.2

За да се подкрепят повече проекти е възможно прехвърлянето на средства от мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ към 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” .

Това е коментар на Антон Аспарухов, който е директор на Дирекция "Развитие на селските райони" в министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Все още няма официални подробности, но такива се очакват