Начало

Новини

Всички проекти с 33 точки по стария прием на 4.1 ще получат финансиране

Има възможност за финансиране на всички проекти, получили до 33 точки по стария прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 и подписали договори „под условие“, научи „Агрозона“. Предстои да бъдат премахнати условните клаузи на кандидатите, защото са налични средства за техните проекти.

По втория прием на атрактивната мярка проектите получили между 55 и 53 точки също ще подпишат „под условие“, а тези с над 56 точки включително ще бъдат със сключени договори до края на годината. Поради липса на бюджет обаче ще бъде отказано финансиране на всички проекти, оценени с 52 и по-малко точки.

Междувременно стана ясно, че с близо 50 млн. евро ще се увеличи бюджетът на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. За вече подадените проекти ще се прилага правилото максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат да не надхвърля новия таван от 2 000 000 евро. Кандидатите за финансиране, за които промяната в тавана на допустимите средства не ги устройва, може да се откажат доброволно, припомнят запознати.