Начало

Новини

Включете се в дискусията

ЕК пита как да направи аграрната индустрия по-зелена

Допитването е отворено за цялата промишлена верига на стойността, както и за публични органи, социални партньори, изследователски организации и други

Публична консултация за това как да направи екосистемата на хранително-вкусовата промишленост по-екологична, по-дигитална и устойчива започна Европейската комисия, след като публикува анализ на съществуващите политики на Европейския съюз в подкрепа на сектора.
С консултацията Комисията приканва заинтересованите страни да предложат действия за ускоряване на двойния преход на сектора. Допитването е отворено за цялата промишлена верига на стойността, както и за публични органи, социални партньори, изследователски организации и други.
Успоредно с това Комисията планира да организира семинари за обсъждане и събиране на мнения за това как тази индустриална екосистема да стане по-конкурентоспособна. Целта е до края на 2023 година да се създаде пътна карта за прехода на сектора на хранително-вкусовата промишленост.
Още през май 2021 година Брюксел, като част от своята актуализация на индустриалната стратегия, предложи да се разработят такива пътни карти за преход в различни промишлени екосистеми. Актуализацията беше придружена от първия Годишен доклад за единния пазар, който предлага анализ на предизвикателствата, пред които са изправени различните екосистеми, и служи като отправна точка за подготовката на пътищата за преход.
Целенасочената обществена консултация относно прехода на хранително-вкусовата промишленост ще продължи до 19 септември и е достъпна на сайта на Комисията на всички официални езици на Европейския съюз, в това число и български.
Източник:
https://agro.bg/novini/institutsii/ek-pita-kak-da-napravi-agrarnata-industriya-po-zelena/