Начало

Новини

Вицепремиерът Караджов обсъди развитието на инфраструктурата в страната с еврокомисаря Елиза Ферейра

Развитието на инфраструктурата в България обсъдиха вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка Гроздан Караджов и европейският комисар по сближаване и реформи Елиза Ферейра. По време на проведената днес среща, която е част от посещението на еврокомисаря в страната ни, вицепремиерът представи плановете за доизграждане на магистрали и републикански пътища, необходимостта от рехабилитация на ВиК мрежата и нуждите на общините за финансиране на базисната инфраструктура.

България е в периферията на Европа. Развитието ѝ през последните 20 години не доведе до намаляване на разликите спрямо други европейски държави, а до тяхното увеличаване, каза вицепремиерът Караджов. На карта, той показа на еврокомисаря степента на изграденост на магистралната мрежа. 80% от производствените мощности се намират около магистрала „Тракия“. Северът е беден. Съществуващите в момента двулентови трасета не са достатъчни за превоз на стоки и товари, отбеляза Караджов. И подчерта, че завършването на магистралите и осигуряването на добри транспортни коридори по направлението север – юг ще осигури добра свързаност на България със съседните страни и с големи пристанища в тях.

В малките населени места все още живеят хора, много от които възрастни. Искаме да инвестираме и в последното село, каза Караджов. Разчитаме на европейските фондове за рехабилитация на водоснабдителни мрежи и пречиствателни станции, но те не са достатъчни, за да бъдат намалени загубите на вода, които на места сега достигат до 80-90%. Средства от държавния бюджет се насочват за капиталови инвестиции на общините, но те също са недостатъчни, отбеляза той.

Вицепремиерът запозна комисаря по сближаване и с действията по създаване на фонд за инвестиции в общинска инфраструктура – четвъртокласни пътища и ВиК проекти.

Комисарят Ферейра подчерта, че ситуацията в страната ни прилича на тази в други европейски държави от преди 15 – 20 или 30 години. Тя отбеляза, че има инструмент за решаване на проблемите. През следващите години страната ни ще има достъп до 17 млрд. евро, като средствата по линия на линия на Европейския фонд за регионално развитие дават големи възможности. Според нея обаче инвестициите трябва да се приоритизират, за да бъдат ефективни. Не може всичко да бъде направено наведнъж, а са необходими технически проекти и календар за тяхното изпълнение. Според нея, работейки заедно, общините могат да реализират по-устойчиви инвестиции.

Еврокомисарят сподели опита си в планирането и изпълнението на инфраструктурни проекти, но отбеляза, че трябва да се действа според конкретната ситуация в България.

източник: mrrb.bg