Начало

Новини

ВЕИ на бързи обороти: ЕС форсира развитието на проектите

Брюксел представи нов пакет в подкрепа на внедряването на възобновяеми енергийни източници

На втората годишнина от пакета REPowerEU – усилията на ЕС да се откаже от руския газ, стартирани през 2022 г., ЕС представи нов пакет в подкрепа на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Документът следва извънредния закон за възобновяемите енергийни източници, който влезе в сила през декември 2022 г., и финализирането на актуализираната Директива за възобновяемата енергия през ноември 2023 г.

Насоки

Актуализираните препоръки се фокусират върху ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни за проекти за възобновяема енергия, като набляга на цифровизацията, участието на общностите и рационализираните процеси на планиране.

Комисията също така прие допълнителен документ с насоки относно определянето на области за ускоряване на възобновяеми енергийни източници. Съгласно преразгледаната Директива за енергия от възобновяеми източници, това са места, където не се очаква внедряването на проекти за енергия от възобновяеми източници да имат значително въздействие върху околната среда и следователно необходимите процедури са ускорени, за да се гарантира бързото внедряване на специфични технологии. Ключови елементи за избор на такива райони са наличието на цифрови инструменти за планиране и картографиране, както и данни за капацитета за възобновяема енергия и за потенциалното въздействие върху околната среда.

В своите насоки Комисията също така подчертава ролята на правилното ангажиране на заинтересованите страни и обществените консултации за улесняване на успешното определяне на такива области за ускорение.

Критерии за устойчивост

Търговете играят ключова роля в разпространението на възобновяема енергия и, когато са добре проектирани, могат да подкрепят стабилния и устойчив растеж на икономиката на ЕС. Чрез очертаване на стандартни елементи за проектиране на търгове за възобновяема енергия, препоръката и насоките на Комисията ще направят тези процедури по-хармонизирани и ефективни, в съответствие със Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии.

Комисията предостави набор от препоръки към националните правителства за това как най-добре да се прилагат неценови критерии в техните търгове за възобновяема енергия.

След години на молби от страна на европейската промишленост, която се бори да се конкурира с по-евтини чуждестранни опции, държавите от ЕС вече могат да включат „качество, способност за изпълнение на проекта навреме, отговорно бизнес поведение, киберсигурност и сигурност на данните, принос към устойчивостта , екологична устойчивост или иновация“ в дизайна на техния търг, съгласно насоките на Комисията.

На практика това може да доведе до спечелване на търг за офшорна вятърна енергия въз основа на местните усилия за възстановяване на природата. Такива инициативи вече се провеждат в Северно море чрез създаване на изкуствени рифове, пише Euroactive.

Ако страните от ЕС приложат предложенията, компаниите с по-„устойчиви“ вериги за доставки също ще получат преференциално третиране. „Критериите за устойчивост трябва да бъдат приложени възможно най-скоро“, каза говорителят на WindEurope.

Отзвук

Сред лобистките групи за възобновяеми енергийни източници в ЕС реакцията беше предимно положителна.

„Комисията … предоставя така необходимите насоки за картографиране и области на ускоряване“, каза Валбурга Хеметсбергер, главен изпълнителен директор на асоциация SolarPower Europe.

Говорител на индустриалния орган Wind Europe каза: „Ние сме напълно положителни и приветстваме съобщенията.“

Източник: https://www.economic.bg/