Ваучери за информационни и комуникационни услуги

„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

ЦЕЛ

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малки и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез пилотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваният резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за използване на консултантски услуги от доставчиците на ИКТ услуги, включени в Списъка на доброволно участващите доставчици, доказали капацитета си да извършват услуги за въвеждане и използване на ИКТ.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

    • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
    • Интензивни на знание услуги
    • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.

СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА
  • Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения.

Ваучерите от тип 1 са с фиксирана номинална стойност в лева  – 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС.

  • Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност

Ваучерите от тип 2 са с фиксирана номинална стойност в лева – 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, за следните 3 групи ИКТ услуги:

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

 

Ние от Централна Консултантска Компания, Ви предлагаме професионално съдействие в целият процес по подготовката,  изготвянето, подаването и управлението на Вашият  проект.

Компанията ни разполага с надеждни партньори от Списъка с одобрени ИКТ доставчици на услуги, които са с доказан опит в дигиталния маркетинг, изграждането на web-сайтове и внедряването на софтуерни решения, за оптимизиране и проследяване на процесите в предприятието.

Принципът на класиране за одобрените кандидати ще бъде „първи по ред, първи по прави, което означава, че първите подадени проекти, са и първи спечелили финансиране. Солидният ни опит в изготвянето на проектни предложения и контактите ни с надеждни партньори, биха увеличили шансовете Ви за успешен проект, подаден максимално скоро при отваряне на процедурата.