Начало

Новини

Важните дати за прием на заявления през август

От тази година се въвежда нов способ за дистанционно проследяване, който е част от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). С новата система за мониторинг се следят всички монитируеми критерии за допустимост за част от интервенциите за площ. 

Все още не е ясно обаче дали и под каква форма ще се прилагат досегашните интензивни проверки на кандидатите за подпомагане, които миналата година започнаха още през юли. Тогава първо бе даден ход на кръстосаните проверки, по-късно – на теренните проверки с посещения на място на декларираните площи и животни, а накрая и проверките на място на физическите блокове.

Как ще е през първата година от новия програмен период, предстои да стане ясно скоро. А дотогава отбележете си актуални срокове за прием на заявления и други важни дати, които касаят дейността ви като земеделски стопани.

На 2 август парите от втората част на Украинската помощ ще бъдат по сметката на Държавен фонд земеделие (ДФЗ), обеща финансовият министър на среща с фермерски организации. От бранша настояха за бързата нотификация на финансовите средства, за да могат фермерите да ги получат възможно най-скоро. За първата част от помощта бяха отделени 213 млн. лв., като надеждите са и втората половина да бъде в такъв размер.

От 28 август до 20 септември ще се приемат заявления за подпомагане по схема за държавна „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Заявленията се подават в общинската служба по земеделие към ОДЗ. Бюджетът е 100 млн. лв., като ставката на литър ще бъде определена по-късно.

От 1 август се вдига минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители. При новата осигурителна основа от 780 лв. те ще плащат годишно по около 2854 лв. и 80 стотинки, ако се осигуряват за всички осигурителни рискове.

Предстои прием за извънредна помощ на производителите на слънчоглед. Тя е в размер на 32 759 650 лв., а важно условие е кандидатите да са били допустими по СЕПП за Кампания 2022 г. Проектонаредбата за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед, бе на обществено обсъждане до 24 юли. Помощта ще бъде изплатена до 30 септември, а индикативната ставка ще бъде около 72,5 лв./ха, научи Агри.БГ.

До края на юли собствениците на земи подаваха декларация по чл. 69, а ползвателите – заявление по чл. 70. Вижте останалите срокове, регламентирани съгласно разпоредбите на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

До 31 август пчеларите, одобрени за подпомагане, подават заявления за плащане за извършените инвестиции в областните дирекции на ДФЗ. В Наредба 8 е посочено, че за финансовата 2023 година помощта ще се предоставя за извършени разходи в периода от 1.01.2023 г. до 31.08.2023 г. Разработена е обаче проектонаредба, в която се предвижда срокът за подаване на заявления за плащане да бъде удължен до 30 септември.

С близо 700 лв./дка ще бъдат обезщетени земеделските производители от района на Сливен, където има установени поражения на овощните насаждения от измръзвания, настъпили в края на март. Изготвени са 547 констативни протокола за насаждения със 100% щети от измръзвания на площ от 1 668,4 ха в областта.

Предстои прием на заявления по схема за държавна „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г. Одобреният ресурс е 16 млн. лв., които могат да покрият до 80% от разходите за напояване. Максималният интензитет е до 250 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Важно е стопаните да имат сключен договор за 2023 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

До 18 август лозарите, подали заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“, трябва да сключат договор с ДФЗ, а до 1 септември – да осъществят бране на реколтата на зелено. Размерът на помощта е 60% от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи.

Очаква се да бъде определен срокът за сключване на договори и изплащане на първия транш по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”. За 2023 г. ще бъдат отпуснати 9 млн. лв., а максималният бюджет по помощта за периода на прилагане 2023-2029 г. е в размер до 66 млн. лв.

До 30 септември областните дирекции на ДФЗ приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P. Утвърденият финансов ресурс за 2023 г. е 100 000 лв. Помощта се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 500 лв. с включено ДДС на бенефициер годишно и до 6 000 лв. на група или организация годишно.

До 13 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Срокът за отчитане и представяне на документи е до 31 октомври, а за изплащане на средствата – 15 декември 2023 г.

Очаква се прием за помощ по de minimis за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“. Утвърденият финансов ресурс е 18 000 лв., а помощта за производител е 1800 лв. с ДДС.

Източник:
https://agri.bg/novini/srokovete-prez-avgust-koito-da-ne-izpuskate