Начало

Новини

Бюджетът на ПРСР за следващите 2 години е разпределен

С близо 200 млн. лева ще се увеличи бюджетът на ПРСР за следващите две години. По подмярка 4.1. Инвестиции в стопанства се предвиждат около 215 млн евро. По пдмярка 4.2 за преработка на селскостопански продукти предложението  е  близо 198 млн. евро да стигнат до преработвателите не България, а за инвестиции в неземеделски дейности по подмярка 6.4.1 се предвиждат 29 млн. евро.

 

Предвижда се до Местните Инициативни Групи да достигнат близо 39 млн. евро, които ще бъдат разпределени по различни мерки и схеми.

 

От Брюксел обещават да дадат възможност на страните членки да финансират своите удължени програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г.