Начало

Новини

Бюджетът на Европа няма да е готов до края на 2019 г.

Министрите отново отбелязаха различия във вижданията си

Надеждите за постигане на споразумение до края на 2019 г. в Европейския съвет (ЕС) относно Многогодишната финансовата рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. намаляват все повече. Това се посочва в съобщение на агенция Европа.

Една от основните причини затова е, че министрите отново отбелязаха различия във виждания си, по основните елементи на новия бюджет на Европа.

Съветът по общи въпроси на ЕС проведе дебат в понеделник, във връзка със следващите крайни срокове на МФР 2021-2027. Поради различията между държавите и несигурността за това как Обединеното кралство ще се оттегли от ЕС, планираният график за постигане на споразумение до края на 2019 г. между държавните и правителствените ръководители на ЕС, изглежда много трудно изпълнимо.

На 17 и 18 октомври ЕС ще се фокусира върху МФР, но и върху Брекзит, което прави много трудно постигането на максимален напредък по бюджета на Европа.

По информация на агенцията, ЕС иска да сключи споразумение относно МФР 2021-2027 до края на 2019 г., но това сякаш изглежда все по-нереално.

Преди дни, финландското председателство се срещна с новия екип от преговарящи в Европейския парламент (ЕП) по този въпрос. Финландският министър припомни, че ЕП продължава да защитава общ размер от 1,3% от Брутния национален доход на 27 държави-членки, в сравнение с 1.114%, представен от Комисията.

Според френския държавен секретар по европейските въпроси, „отправна точка“ не трябва да бъде общата сума на бюджета на ЕС или „числото след запетаята“, а по-скоро политиките, които трябва да се защитават. Той отново призова за запазване на текущото ниво на разходите за Обща селскостопанска политика (ОСП) и създаване на нови собствени ресурси за „осигуряване на екологичен преход“.

Източник: agri.bg