Начало

Новини

Буфер с национални средства ще подпомага проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост

„Всички инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат защитени с буфер от национални средства. Така ще се създаде по-голяма сигурност за бенефициентите, включително и общините, през които ще се изпълнят над 5 млрд. лева в различни инвестиции по плана.“- Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деляна Иванова. Тя участва в регионален форум на Националното сдружение на общините в Република България в к.к. Албена. Форумът е част от събития за дискутиране на проблемите, свързани с децентрализацията и възможностите за европейска подкрепа на инвестициите в регионите. Участие взеха също заместник-министърът на финансите Ивайло Яйджиев, заместник-министърът на земеделието Момчил Неков, кметовете на общини и председатели на общински свети от Североизточния район за планиране. Зам.-министър Иванова коментира с представителите на местната власт възможностите, които предоставя европейската подкрепа за общините през новия програмен период.

Зам.-министър Иванова представи акцентите на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027, по която общините имат достъп до сериозен финансов ресурс.

Най-голям интерес предизвика новият механизъм за финансиране на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. Кметовете поставиха множество конкретни въпроси, свързани със спецификата за кандидатстване и одобряване на проектите, ролята и мястото на публичните структури в целия процес на изпълнение и ангажиментите, свързани с информиране и подпомагане на собствениците в процеса на кандидатстване. Иванова посочи, че 370 млн. лв. са предвидените средства за саниране на  публични сгради, финансирани на конкурентен подбор. Сред важните индикатори ще бъдат обновената разгъната застроена площ и постигната енергийна ефективност. Местните администрации ще имат възможност да кандидатстват само за сгради общинска собственост.

40 големи общински центъра в страната ще имат достъп до финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост по пилотен проект за „зелена“ градска мобилност. Така ще може да се обнови общественият транспорт.