Начало

Новини

Бургас е българският регион избран да участва в мисията за адаптиране към измененията на климата.

  Бургас е българският регион избран да участва в мисията за адаптиране към измененията на климата.
  120 региона от 18 държави членки на ЕС ще участват в мисията за адаптиране към измененията на климата.
  С 370 милиона евро по „Хоризонт Европа“ за периода 2022-23 г. регионите получават достъп до пълния потенциал на научните изследвания и иновациите и ускоряват трансфера на разработените решения към обществото.
  Регионите ще подпишат Харта на мисията и ще могат да се възползват от платформата за изпълнение на мисията, която ще стартира в началото на 2023г. Заедно те ще създадат общност от практики за адаптиране към изменението на климата, ще имат достъп до данни и методики за оценка на риска и ще получат специално разработени насоки. Целта е регионите да станат устойчиви на изменението на климата до 2030 г.